Στόχοι και Επιδιώξεις του Συλλόγου

Σύμφωνα με το καταστατικό ο Σύλλογος έχει τους εξής σκοπούς και στόχους:
Α) την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής με τη διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων , αγώνων , ομιλιών , συνεδρίων , αθλητικών δραστηριοτήτων , και κάθε είδους μορφωτικών , πολιτιστικών , εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων .
Β) την προστασία και προώθηση των επαγγελματικών κι εργασιακών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Φ.Α με τη μελέτη , επεξεργασία και προώθηση προτάσεων , καθώς και τη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές , την τοπική αυτοδιοίκηση , τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους επροσώπους κοινωνικών φορέων και ομάδων για τη διαμόρφωση ,  λήψη και εφαρμογή αποφάσεων , που θα συμβάλουν τόσο στην κατοχύρωση όσο και στην προστασία του επαγγελματός μας ,  αυτό του καθηγητή Φυσικής Αγωγής , προπονητή-γυμναστή .
Γ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας , δημιουργώντας ομάδες εργασίας κατά αντικείμενο , με σκοπό την ουσιαστική προοώθηση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στα παιδιά και τους νέους .
Δ) την προώθηση της Φυσικής Αγωγής ως μέσο κοινωνικοποίησης σε ευπαθής ομάδες .
Ε) τη χρήση της Φυσικής Αγωγής ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης παθήσεων 
ΣΤ) την προώθηση του Αθλητικού Τουρισμού στο Νομό μας σε συνεργασία με του ς Δήμους του Νομού και την Περιφέρεια .
Ζ) τη σύσφιξη των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων των μελών του συλλόγου και την επαφή , γνωριμία και συνεργασία με μέλη άλλων παρεμφερών ή ομοειδών συλλόγων.

Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου θα γίνεται με όλα τα νομιμα μέσα ως εξής :
Α) με τι κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές , σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα , δημόσιες υπηρεσίες , Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας κα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού κ.α .
Β) Με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο και αναρτήσεις  σε ιστοσελίδα στο διαδύκτιο .
Γ) Με συνεργασία με άλλους συλλόγους και σωματεία  ,που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πέραν πολτικών ή αλλων πολιτικών συμφερόντων ή σκοπιμοτήτων .
Δ) Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας ,  με έκδοση περιοδικού και εβδομαδιαίου ή ημερήσιου τύπου και τη διοργάνωση αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων .
Ε) Με τη δημιουργία μητρώου μελών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής , και τη χορήγηση κάρτας μέλους σε όλα τα μέλη μας , και 
ΣΤ) Με τη δημιουργία τμήματος ευρέσεως εργασίαςγια τα μέλη του συλλόγου .