Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Εκλογές στην ΠΕΝΕΛΦΑ

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αριθμός Σωματείου: 19620
Έλλης 3, 15232, Χαλάνδρι
Α.Φ.Μ. 997356224, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου
ΤΗΛ.: 210 6755725
EMAIL: penelfa2@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
http://www.penelfa.gr
3

    Αθήνα 4-3-2016
                                                                                                              
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Τριπόδης Νικόλαος 6972356658
Αντιπρόεδρος: Βούξινου Ανδριανή 6932796434
Γραμματέας: Γρυπάρης Ιωάννης 6944326657
Ειδικός Γραμματέας: Μαύρου Κυριακή 6977746346
Ταμίας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 6946003069
Μέλος: Γκαβέρα Νικολέττα 6977292396
Μέλος: Κατσαγκόλης Αθανάσιος 6977232766
Μέλος: Αγαλιανού Ολυμπία 6944101505
Μέλος: Καρούζος Χρύσανθος 6944373110
Μέλος: Καράκος Νικόλαος 6977086907
Μέλος: Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος 6932300610
Πρόσκληση για Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και
Διενέργεια Εκλογών στην ΠΕΝΕΛΦΑ
§  Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. της ΠΕΝΕΛΦΑ θα γίνουν την Τρίτη 10.5.2016 στις 10.00π.μ έως 18.00μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό Αγίας Παρασκευής. 
§  Οι επιθυμούντες να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή της ΠΕΝΕΛΦΑ για το 2016-2019 θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την Δευτέρα 14.3.2016, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο tripnic@otenet.gr 
§  Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση που δεν είναι ταμειακά εντάξει, θα πρέπει να καταθέσουν 5 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής με αριθμό ταμιευτήριου 5055-072254-349.
§  Το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων θα αναρτηθεί στο ιστοσελίδα www.tripodis.gr  την Τρίτη 15.3.2016 με δικαίωμα ένστασης μέχρι την Δευτέρα 21.3.2016 στο tripnic@otenet.gr
§  Την Τετάρτη 13.4.2016 καλούνται τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 20.4.2016  στις 18.00 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό Αγίας Παρασκευής.
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
1.      Έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες τους.
2.      Έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης τριετίας.
3.      Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής κατόπιν φανερής ψηφοφορίας.
§  Ένα μέλος για να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση ή στις εκλογές οφείλει να είναι ταμειακά εντάξει (5 ευρώ η ετήσια συνδρομή). Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή των εκλογών.
§  Για το Δ.Σ. εκλέγονται έντεκα τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη και για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτίμησης δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Έχει το δικαίωμα να σημειώσει σταυρό σε πέντε το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και τρία το πολύ ονόματα υποψηφίων για την Ε.Ε.
§  Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας θα πρέπει να τηρήσει τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 9.6 του Καταστατικού και να έχει υπόψη του ότι η επιστολή του, θα πρέπει να έχει φθάσει στο Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 10.5.2016. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείται, για διευκόλυνση της διαδικασίας, να ενημερώσει και τηλεφωνικά τον Νίκο Τριπόδη στο 6972356658-2106755725).

   Ημερολόγιο
    ενεργειών
           Ενέργεια
Μέχρι την Δευτέρα
14.3.2016
Υποβολή υποψηφιοτήτων
για Διοικητικό Συμβούλιο
και Εξελεγκτική Επιτροπή
στο
tripnic@otenet.gr
Τρίτη
15.3.2016
Μέχρι τη Δευτέρα
21.3.2016
Τετάρτη 20.4.2016
 ώρα 18.00
Ανάρτηση υποψηφιοτήτων
στην
www.tripodis.gr
Δικαίωμα ένστασης
στο
tripnic@otenet.gr
Γενική Συνέλευση,
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,
(
2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό Αγίας Παρασκευής)
Τρίτη 10.5.2016
ώρα 10.00 έως 18.00
Διενέργεια Εκλογών
(2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, Έλλης 3, Χαλάνδρι- έναντι στάσης μετρό Αγίας Παρασκευής)

                                                          Για το Δ.Σ.
1                                                                Ο Πρόεδρος                                                                                                Νικόλαος Τριπόδης